Σειρά διαδικτυακών διαλέξεων με θέμα: Μουσικές Ταυτότητες

Εαρινό εξάμηνο 2021

Προσκαλείστε στις ανοιχτές διαδικτυακές διαλέξεις που διοργανώνει η ερευνητική μονάδα Διά – Βίου Μουσικής Ενασχόλησης με κεντρικό άξονα τις μουσικές ταυτότητες οι οποίες είναι δωρεάν και απευθύνονται σε μουσικούς, εκπαιδευτικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, μουσικοθεραπευτές, καθώς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα μουσικών ταυτοτήτων και μουσικής ενασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Skip to content