Ορίζοντας το μουσείο: o νέος ορισμός του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)

Skip to content