Οι Μουσικοτροπίες των παιδιών Προσχολικής Ηλικίας

Ο ρυθμός και η μελωδία είναι αλληλένδετα στοιχεία στην καθημερινή ζωή των παιδιών προσχολικής ηλικίας και εκδηλώνονται αυθόρμητα και πολυτροπικά χρησιμοποιώντας τη φωνή και το σώμα τους. Οι μουσικοτροπίες (musicking) αποτελούν μια δυναμική διαδικασία διάδρασης με άτομα και αντικείμενα του περιβάλλοντος τους, και έχουν στόχο να επικοινωνήσουν συναισθήματα και αφηγήσεις. Στην παρουσίαση αυτή θα συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε, να υποστηρίξουμε, και διευρύνουμε τις μουσικοτροπίες τους στο ευρύτερο πλαίσιο της πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης, σχολικό και οικογενειακό, αποκομίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη.

Skip to content