«Ο ρόλος των «αφηγήσεων ζωής» στην εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη εκπαιδευτικού και στη διδασκαλία της εικαστικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο»

Το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (SOSCIEATH) και η Ομάδα Ειδικού Ενδιαφέροντος «Εικαστικές Τέχνες, Κοινωνία και Πολιτισμός» της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου διοργάνωσαν διαδικτυακό συνέδριο με θέμα:

«Ο ρόλος των «αφηγήσεων ζωής» στην εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας του καλλιτέχνη εκπαιδευτικού και στη διδασκαλία της εικαστικής αγωγής στο σύγχρονο σχολείο»

To συνέδριο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Σάββατο, 10 Απριλίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ -2:30 μ.μ.  Σκοπός του συνεδρίου ήταν να φέρει σε επαφή καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν εικαστική αγωγή σε όλες τις βαθμίδες, ούτως ώστε να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με  τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους οι εικαστικές τέχνες εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται από τη ζωή τους και αποτελούν δημιουργικά εναύσματα για οικοδόμηση εμπειριών και βιωματικών δράσεων που εμπλέκουν αυτούς και τους μαθητές/μαθήτριές τους στα κοινωνικά δρώμενα.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες κλήθηκαν να ανακαλέσουν και να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους εμπειρίες για να προσεγγίσουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα όπως είναι η δημοκρατικότητα στην εκπαίδευση, η κριτική ενσυναίσθηση, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση αλλά και η σχέση τους με τις εικαστικές τέχνες και τη διδασκαλία σε μια μετά-Covid 19 εποχή.

Το συνέδριο περιλάμβανε θεωρητικό μέρος, με εισηγήσεις από τους καλλιτέχνες-εκπαιδευτικούς Δρ. Παναγιώτη Δαφιώτη (ΕΔΠ, Τμήμα Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) και Δρ. Σοφία Χατζήπαπα-Gee (Aναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις κύριε ομιλίες:
Δρ Παναγιώτης Δαφιώτης, Διδάσκοντες καλλιτέχνες: Προς μια σύνθεση ταυτοτήτων και μεθόδων.
Δρ Σοφία Χατζήπαπα-Gee, Το μαργαριτάρι είναι η αυτοβιογραφία του στρειδιού.
Διεξάχθηκαν επίσης τέσσερα διαδικτυακά βιωματικά εργαστήρια παραγωγής ιδεών μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές όπως εμφανίζονται πιο κάτω στο πρόγραμμα.

Skip to content