I’MINTALES: ΜΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει ως εταίρος στο διετές Έργο IM IN TALES: Μια Μεθοδολογία για τη χρήση της τεχνολογίας με στόχο την μάθηση και την ενίσχυση της αφήγησης χωρίς αποκλεισμούς. Στις 18 Φεβρουαρίου 2023, διοργανώθηκε με επιτυχία εκδήλωση διάχυσης του έργου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο της 3ης Ετήσιας Ημερίδας Έρευνας για Εκπαιδευτικούς.

Το έργο I’M IN TALES έχει στόχο να υποστηρίξει εκπαιδευτικούς στο να ανακαλύψουν νέες και καινοτόμες στρατηγικές για την ενίσχυση της μάθησης και της συμμετοχής στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να περιγράψει συνοπτικά και να διαδώσει μία μεθοδολογία εκπαιδευτικών πρακτικών αφήγησης η οποία ενσωματώνει απτικά και πολυαισθητηριακά υλικά με την ψηφιακή πραγματικότητα, δηλαδή τα Απτικά Περιβάλλοντα Διεπαφής  (Tangible User Interfaces – TUIs).

H εκδήλωση περιλάμβανε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος έγινε σύντομη παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος I’M IN TALES, παρουσίαση θεωρητικού υπόβαθρου και σημαντικών πρακτικών για την τέχνη της (ψηφιακής) αφήγησης και παρουσίαση από εκπαιδευτικούς για την εμπειρία τους κατά την πρώτη φάση του έργου η οποία περιλάμβανε τη συν-δημιουργία σεναρίων αφήγησης από τις ίδιες σε συνεργασία με παιδιά και την ομάδα του έργου. Το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε πρακτικό εργαστήριο όπου οι συμμετέχουσες πειραματίστηκαν με την πρώτη υπό ανάπτυξη έκδοση του εργαλείο συγγραφής (authoring tool) το οποίο σχεδιάζεται από τους εταίρους του έργου για τη δημιουργία σεναρίων (ψηφιακής) αφήγησης τα οποία θα ενισχυθούν στη συνέχεια με απτικές διεπαφές χρήστη.

Στην εφαρμογή των απτικών διεπαφών ο χρήστης αλληλεπιδρά και δημιουργεί ιστορίες με απτικά αντικείμενα όπως οι κάρτες, τα τουβλάκια, τα βαζάκια με μυρωδιές, αλλά και παιχνίδια για μάθηση, τα οποία έχουν ενισχυθεί με αισθητήρες. Αυτή η αλληλεπίδραση παράγει με τη σειρά της μία άλλη αλληλεπίδραση με μια ψηφιακή συσκευή και επιτρέπει ένα υψηλό επίπεδο εμπλοκής.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου έγιναν συζητήσεις και αξιολογήθηκε η ευχρηστία, η χρηστικότητα, η προσβασιμότητα και η παιδαγωγική αξία του εργαλείου, με στόχο να δοθεί ανατροφοδότηση στην ομάδα σχεδιασμού για βελτίωση του εργαλείου. Η διαδικασία εντάσσεται στο πλαίσιο του συνεργατικού και ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού καθώς και στη συνεργασία εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από την Ιταλία: GLIC, Δίκτυο Κέντρων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας), AIAS Onlus Bologna (Κέντρο Υποστηρικτικής Τεχνολογίας), Smarted SRL (Εταιρεία έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας), και το σχολείο Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona (ICTB), τη Λιθουανία: IMOTEC (μη-κερδοσκοπικός οργανισμός  συμβουλευτικής για την τεχνολογία) και το Βέλγιο: Thomas More Modem (Δίκτυο επαγγελματιών και ερευνητών του Πανεπιστημίου Thomas More). Το έργο συντονίζει το δίκτυο GLIC.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα IM IN TALES και τη συμμετοχή της Κύπρου σε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα του EUC:

Δρ Κατερίνα Μαύρου, K.Mavrou@euc.ac.cy

Δρ. Χρυστάλλα Παπαδημήτρη-Καχριμάνη, C.Papademetri@euc.ac.cy

Δρ. Μαριάννα Ευσταθιάδου, M.Efstathiadou@euc.ac.cy

κα Μαρία Μούκα, M.Mouka@research.euc.ac.cy

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://www.imintalesproject.eu/

Σημ. : Με τη σύγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

Skip to content