Άτυπες διαδικτυακές διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης εν καιρώ covid-19

Η παρουσίαση έχει στόχο να συζητήσει το θεωρητικό πλαίσιο των άτυπων διαδικασιών μουσικής μάθησης και του τρόπου που αυτές μπορούν να υιοθετηθούν στις καινούριες συνθήκες της πανδημίας και της μεταφοράς σε διαδικτυακές διαδικασίες μουσικής διδασκαλίας-μάθησης.

Skip to content