3η Ετήσια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Description: Σκοπός της διοργάνωσης είναι η διάχυση της γνώσης μεταξύ διαφορετικών πεδίων/επιπέδων εξειδίκευσης δημιουργώντας ένα ερευνητικό οικοσύστημα εφαρμοσμένης εκπαιδευτικής έρευνας. Επιδιώκει να δημιουργήσει μια συνεχή συνεργατική διαδικασία όπου η ανάπτυξη του σχολείου να συμβαδίζει με, αλλά και να τροφοδοτεί, την εκπαιδευτική έρευνα, την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την ποιοτική εκπαίδευση. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια πιο δομημένη «ροή» μεταξύ της έρευνας για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και της σχολικής πρακτικής θα προωθήσει και θα συμβάλει στην επιστημονική βάση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Σε πρακτικό επίπεδο η διοργάνωση στηρίζει τα πιο πάνω μέσα από:

την ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που τρέχουν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιό Κύπρου στα οποία εμπλέκονται εκπαιδευτικοί
τη διάχυση των αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από εργαστήρια εξοικείωσης με εκπαιδευτικά εργαλεία
την παρουσίαση ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων ως πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς για συμμετοχή

Skip to content