2ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικές Σπουδές (18 Μήνες / 90 ECTS, Εξ Αποστάσεως), Ιστορία, Αρχαιολογία και Τέχνη, Πολιτιστική Διαχείριση και η Ερευνητική Μονάδα ISTÓSHistοry, Archaeology, Heritage Management του Κέντρου Αριστείας SOSCIEATH (Τhe Centre of Excellence in Research & Innovation in Social Sciences, the Arts and the Humanities) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποιούν το

2ο Διαδικτυακό Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητριών και Φοιτητών

Σάββατο 29 Απριλίου, 10.00-13.30

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος και των Διπλωματικών Εργασιών φοιτητριών και φοιτητών που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους

Σύνδεσμος διαδικτυακής παρακολούθησης:
2 Colloquium
Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές
Πάνος Χριστοδούλου (Phd Αρχαία Ιστορία) | Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών
Τμήμα Ανθρωπιστικών Επιστημών | Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
email: p.christodoulou@euc.ac.cy

Πρόγραμμα
Σάββατο 29 Απριλίου, 10.00-13.30

10.00-10.10 Πάνος Χριστοδουλου  (Επίκουρος Καθηγητής Ελληνικών Σπουδών, Συντονιστής ΜΑ Ελληνικές Σπουδές)
Οι Ελληνικές Σπουδές στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2018-)

Συντονισμός: Έλλη Τσαiρh

10.10-10.40 Γεώργιος Πλακας
Υπό τη σκιά των Μυκηνών (;). Η περιοχή της Κορινθίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού
10.40-11.10 Ηλίας Γεροντοπουλος
Η Σύνοδος Φεράρας/Φλωρεντίας μέσα απ’ το έργο των Βυζαντινών Ιστορικών
11.10-11.40 Πόλα Κλeιδου
Αρχαιολογία, Ιδεολογία, Πολιτική: Το παράδειγμα του Τύμβου Καστά Αμφίπολης
Συντονισμός: Έμιλυ Μορφάκη
11.40-12.10 Γεώργιος Γιαννοπουλος
Αρχαιοπώλες και Αρχαιοπωλεία: Το επάγγελμα, οι ρόλοι, το μέλλον
12.10-12.40 Μαρία-Γρηγορία Βογιατζη
Η επίδραση της τέχνης του Μυστρά στην Κύπρο: Η μνημειακή ζωγραφική
12.40-13.10 Αναστάσης Πατσιας
Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα στην Κύπρο 1878-1930: Από την ρωμαίικη στην ελληνορθόδοξη ταυτότητα (προσλήψεις, συνθέσεις, αντιφάσεις)
13.10-13.30 Θεόδωρος Γιαννοπουλος (Αντεπιστέλλων Καθηγητής, ΜΑ Ελληνικές Σπουδές, Αρχαιολογία και Τέχνη) & Γεώργιος Παπαϊωαννου (Αντεπιστέλλων Καθηγητής, Εκπαίδευση και Πολιτιστική Διαχείριση)

Συμπεράσματα

Περιλήψεις Ανακοινώσεων

Γεώργιος Πλάκας
Υπό τη σκιά των Μυκηνών (;). Η περιοχή της Κορινθίας κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού

Η έρευνα επικεντρώνεται στο μυκηναϊκό παρελθόν της Κορινθίας. Εξετάζεται η υπόθεση κατά πόσο τα μέχρι στιγμής αρχαιολογικά δεδομένα επαρκούν για να υποστηρίξουν την παραδοσιακή προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία τα κορινθιακά εδάφη βρίσκονταν υπό τον άμεσο έλεγχο του ανακτόρου των Μυκηνών ή αν οι ανακαλύψεις των τελευταίων χρόνων ανοίγουν το δρόμο για τη διατύπωση μιας νέας πρότασης. Επιπλέον, επιχειρείται να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αν υπήρξε ανάκτορο στα εδάφη της Κορινθίας, ενώ εξετάζονται και οι σχέσεις που φαίνονται να αναπτύχθηκαν ανάμεσα στην Κορινθία και τις Μυκήνες.

Πόλα Κλέιδου
Αρχαιολογία, Ιδεολογία, Πολιτική: Το παράδειγμα του Τύμβου Καστά Αμφίπολης

Η μελέτη αυτή αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος εστιάζει στην ιδεολογική εκμετάλλευση και προβολή του συγκεκριμένου μνημείου από την κυβέρνηση Σαμαρά, το καλοκαίρι του 2014, καθώς και σε μια ολόπλευρη επισκόπηση όλων των προσεγγίσεων και των αντιπαραθέσεων όσον αφορά την ταυτότητα του νεκρού, τη χρονολόγηση και το είδος του μνημείου. Στο δεύτερο μέρος προτείνεται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επίσκεψη του μνημείου, δομημένο σύμφωνα με τους κανόνες της μουσειοπαιδαγωγικής.

Ηλίας Γεροντόπουλος
Η Σύνοδος Φεράρας/Φλωρεντίας μέσα απ’ το έργο των Βυζαντινών Ιστορικών

Η εργασία εστιάζει στη θέση της Συνόδου Φεράρας/Φλωρεντίας  (1438/39) στη βυζαντινή ιστοριογραφία. Συγκεκριμένα, μελετάται ο τρόπος που παρουσιάστηκε η σύνοδος αυτή στο έργο των Λαόνικου Χαλκοκονδύλη, (Μιχαήλ) Δούκα και Γεωργίου Σφραντζή, και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις ερμηνείες που έδωσαν σχετικά με την αποτυχία της Συνόδου καθώς επίσης και στον τόπο που παρουσίασαν τη συμπεριφορά Λατίνων και Βυζαντινών.

Μαρία-Γρηγορία Βογιατζή
Η επίδραση της τέχνης του Μυστρά στην Κύπρο: η μνημειακή ζωγραφική

Η εργασία εξετάζει τις επιδράσεις της εκκλησιαστικής μνημειακής ζωγραφικής του Μυστρά στην Κύπρο, στους άξονες της τεχνοτροπίας και της εικονογραφίας. Σε πρώτο στάδιο διερευνώνται τα ιστορικά δεδομένα που ενισχύουν την καλλιτεχνική επίδραση. Στη συνέχεια, η έρευνα επικεντρώνεται στις καθαυτό τεχνοτροπικές και εικονογραφικές επιρροές. Συμπληρωματικά, γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία της θεολογίας του Ησυχασμού, που είχε ουσιαστική επίδραση στην τέχνη της περιόδου.

Γεώργιος Γιαννόπουλος
Αρχαιοπώλες και Αρχαιοπωλεία: Το Επάγγελμα, οι Pόλοι, το Μέλλον

Η εργασία αυτή μελέτα τους αρχαιοπώλες και τα αρχαιοπωλεία, αποσκοπώντας στην ανάδειξη του επαγγέλματος, του ρόλου και του μέλλοντός του. Παρουσιάζεται η μέριμνα του ελληνικού κράτους για την προστασία της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς  και οι διατάξεις του νέου αρχαιολογικού νόμου σχετικά με τους συλλέκτες, τους αρχαιοπώλες και τα αρχαιοπωλεία. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην Συνθήκη της Unesco του 1970, στο βασικό σκοπό της και στα μέτρα πρόληψης που αυτή προτείνει.

Αναστάσης Πατσιάς
Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα στην Κύπρο 1878-1930: Από την ρωμαίικη στην ελληνορθόδοξη ταυτότητα (προσλήψεις, συνθέσεις, αντιφάσεις)

Η εργασία αυτή διερευνά τη μετεξέλιξη από την ρωμαίικη στην ελληνορθόδοξη ταυτότητα στην Κύπρο, στην περίοδο της νεωτερικότητας (1878-1930). Παρουσιάζεται το ιστορικό πλαίσιο ανάδειξης της βαθμιαίας εκκοσμίκευσης αλλά και εθνικοποίησης της Εκκλησίας της Κύπρου. Διερευνάται η καταδίκη του εθνοφυλετισμού από τη Σύνοδο του 1872 στην Κωνσταντινούπολη και ο ρόλος του Αρχιεπισκόπου Σωφρονίου. Τέλος, επιχειρείται η παρουσίαση του τρόπου πρόσληψης της ελληνορθόδοξης ταυτότητας μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα Κυπρίων ορθοδόξων λογίων και πνευματικών ανθρώπων, με σκοπό την ανάδειξη του τρόπου που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Skip to content