1η Ετήσια Ημέρα Εκπαιδευτικών

Η 1η Ετήσια Ημέρα Έρευνας για εκπαιδευτικούς διοργανώνεται στις 20 Φεβρουαρίου 2021 (9:00-13:15), στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος RECITE-Research Circulation in Teacher Education. Στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει στη διάδοση της γνώσης μεταξύ των διαφόρων περιοχών/επιπέδων του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, δημιουργώντας ένα ερευνητικό οικοσύστημα για εφαρμοσμένη έρευνα. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια συνεχής διαδικασία συνεργασίας, όπου η ανάπτυξη του σχολείου θα συμβαδίζει με την πρόοδο της εκπαιδευτικής έρευνας, την ανάπτυξη και την ποιοτική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι μια πιο μεθοδευμένη ‘κυκλοφορία’ μεταξύ της έρευνας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και της πρακτικής στα σχολεία θα προωθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και θα συμβάλει και στην επιστημονική στήριξη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (εν-υπηρεσία και μη), καθώς και σε εκπαιδευτικούς που είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές. Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 20/02/2021, 9.00-13.15
Για εγγραφή στην ημερίδα πατήστε εδώ

Skip to content