Κέντρο Αριστείας SOSCIEATH

Κοινωνία, Εκπαίδευση, Πολιτισμός: Δημόσιες Διαλέξεις 2023-2024

Το Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την ετήσια σειρά δημόσιων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε μία σειρά θεματικών.

Οι θεματικές των διαλέξεων προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών καθώς και των τεχνών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μία δυναμική διεπιστημονική χροιά στη συζήτηση θεμάτων που ενδιαφέρουν άμεση την κοινωνία, στοχεύοντας παράλληλα στο να συγκεράσει θεωρητικές, ερευνητικές και πρακτικές τάσεις, και να συγκεντρώσει ερευνητές από τους πιο πάνω χώρους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα και μελετούν την εκπαιδευτική διαδικασία ως κοινωνική πρακτική και αντίστροφα.

Οι διαλέξεις απευθύνονται κυρίως σε λειτουργούς εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, γονείς, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό, αποσκοπώντας στην προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ ερευνητών, θεωρητικών, ακαδημαϊκών, επαγγελματιών εκπαίδευσης και του ευρύτερου κοινού, με ορίζοντα την διεπιστημονική αριστεία και την κοινωνική αλλαγή.

Τα σεμινάρια διαρκούν περίπου 60 λεπτά, είναι δωρεάν και θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.