«Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου/ας και νηπιαγωγού»

To Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SOSCIEATH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με τίτλο «Επαγγελματικός προσανατολισμός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Ο ρόλος του δασκάλου/ας και νηπιαγωγού»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί μόνο διαδικτυακά στις 4 Απριλίου 2023, 18:30 μ.μ.  – 19:30 μ.μ. και εισηγητής θα είναι ο Δρ. Νίκος Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για διαδικτυακή εγγραφή πατήστε εδώ.

Σε όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κανένας δε φτάνει ξαφνικά στα 17 ή 18 και αποκτάει τότε ενδιαφέροντα και δεξιότητες. Τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και οι δεξιότητες, αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Η επαγγελματική ανάπτυξη ουσιαστικά αρχίζει στην παιδική ηλικία και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. O επαγγελματικός προσανατολισμός στο δημοτικό σχολείο δεν αποσκοπεί στο να εξαναγκάσει τα παιδιά να κάνουν πρόωρες επιλογές, αλλά στο να αποφύγει το πρόωρο κλείσιμο των μελλοντικών επιλογών και στην καλύτερη προετοιμασία τους. 

Στην παρούσα εισήγηση θα συζητηθεί το πώς μπορούν οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί να βοηθήσουν την επαγγελματική ανάπτυξη των παιδιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086754125261

Instagram: https://www.instagram.com/soscieath/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/soscieath/