Εκπαίδευση για την επόμενη δεκαετία: Πώς η εκπαίδευση STEM στηρίζει και στηρίζεται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηνατικού συλλογισμού στην Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση

To Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα & Καινοτομία στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (SOSCIEATH) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη με τίτλο «Εκπαίδευση για την επόμενη δεκαετία: Πώς η εκπαίδευση STEM στηρίζει και στηρίζεται από την ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικού συλλογισμού στη δημοτική και μέση εκπαίδευση»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στις 18 Ιανουαρίου 2023, 18:30 μ.μ.  – 19:30 μ.μ. και εισηγητές θα είναι οι Δρ. Λουκάς Λουκά, Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικών Επιστημών, Διευθυντής Κέντρου Αριστείας SoScieAtH, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου & Δρ. Σύλια Χατζηχριστοδούλου, Director, Future Skills Hub, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Managing Director GrantXpert Consulting Ltd.

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Σε όλους/ες τους/ις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο σεμινάριο θα συζητηθούν οι βασικές αρχές και παραδοχές της εκπαίδευσης STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) όπως παρουσιάζεται στην τρέχουσα σύγχρονη βιβλιογραφία και στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα διαφόρων χωρών που την έχουν υιοθετήσει. Μέσα από παραδείγματα από εφαρμογές σε τάξεις, θα αναδειχθεί η χρησιμότητα των προσεγγίσεων (π.χ., η ιδέα της συν-διαμόρφωσης μαθημάτων STEM από διαφορετικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος), στοιχεία-κλειδιά της προσέγγισης, και κοινούς προβληματισμούς. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί πώς η ιδέα της ανάπτυξης του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης μπορεί να υποστηρίξει (αλλά και να υποστηριχθεί από) τις προσεγγίσεις STEM στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την επόμενη δεκαετία, προσδοκώντας να δώσει λειτουργικές απαντήσεις στο παράδοξο της εκπαίδευσης: πώς η εκπαίδευσης που εξ ορισμού προετοιμάζει τους πολίτες του αύριο, μπορεί να προετοιμάσει τα παιδιά μας για ένα μέλλον το οποίο πλέον δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα είναι.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086754125261

Instagram: https://www.instagram.com/soscieath/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/soscieath/